Ministar Ramić: Podržati uspješne aplikanate u programu Kreativna Evropa

Ministar Ramić: Podržati uspješne aplikanate u programu Kreativna Evropa

27.01.2018 - 16:50

Kofinansiranje projekata u programu Kreativna Evropa i izrada kulturne strategije Unsko-sanskog kantona bile su glavna tema sastanka čelnika kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta s predstavnikom UG Akcija.

Bihać, 26. januar 2018. – Ministar obrazovanja, kulture, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona Muhamed Ramić, i sekretar Ministarstva Albijana Trnavci, susreli su se projektnim koordinatorom UG Akcija Nebojšom Jovanovićem. Glavne tema susreta bile su uvođenje sistemskih rješenja za kofinansiranje projekata u sklopu programa Kreativna Evropa, te izrada kulturne strategije kao ključnog dokumenta za razvoj kulturnog sektora u USK. Jovanović je predstavio glavne modele kofinansiranja predstavljene u brošuri koju je UG Akcija objavila krajem 2017. godine. Ministar Ramić je istaknuo da se za aplikante koji u programu Kreativna Evropa dobiju evropska sredstva svakako trebaju osigurati i sredstva u BiH, te da preostaje naći najpodesniji model. 

Čelnici Ministarstva su istaknuli neophodnost izrade kulturne strategije koji bi ponudio viziju dugoročnog razvoja sektora na nivou USK, a Jovanović se ponudio povezati Ministarstvo s resornim ministarstvom Kantona Središnja Bosna, gdje se upravo privodi kraju proces takvog dokumenta. 

Na sastanku su razmatrana i saradnja Ministarstva i Akcije u cilju jačanja kapaciteta sektora kulture u USK. Donesen je i preliminarni dogovor o organiziranju odgovarajuće edukacije, kojom bi se resorna administracija i kulturni protagonisti iz USK bolje obučili za učešće u međunarodnim programima saradnje poput Kreativne Evrope.
 
Kampanja za uvođenje mehanizama za kofinansiranje projekata Kreativne Evrope sprovodi se u okviru projekta „Program održivosti civilnog društva“, za sektor kultura, koji finansira USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj.