O nama

O nama

Akcija je neprofitna organizacija osnovana 1998. od strane grupe mladih ljudi sa iskustvom u oblasti medija i nezavisne kulture, okupljene kako bi utjecala na kreiranje i ostvarivanje progresivnih kulturnih politika i praksi. 

U svom pristupu Akcija nastoji zagovarati sistemske promjene u sektoru kulture u BiH. To se može postići insistiranjem na znanju i kompetencijama, oslanjanjem na relevantne policy analize, advocacy aktivnosti, umrežavanje i edukativne programe. Poseban naglasak stavlja se na prikupljanje informacija i educiranje ključnih aktera u sektoru kulture, kao i na kolektivno djelovanje, partnerstva unutar sektora kulture, te intersektorsku saradnju. 

Akcija vidi kulturu kao javno dobro,  koja kao takva zahtijeva neophodnu sistemsku pažnju za dobrobit svih građana. Kultura je važan faktor za društvenu koheziju i ličnu i kolektivnu emancipaciju. Također, kultura ima obrazovni i ekonomski značaj, kao i potencijal za promicanje ukupne slike o zemlji u međunarodnom kontekstu. 

Akcija je, u periodu od 2014. do 2016. godine, provela 2 uspješne kampanje za kulturni sektor BiH: zahtjev za uspostavu Deska Kreativna Evropa BiH i uspješnu građansku akciju za otvaranje Zemaljskog muzeja BiH pod nazivom „Ja sam Muzej“.

Akcija od oktobra 2014. realizira projekat "Održivost civilnog društva", u sektoru kulture, uz podršku USAID-a i u partnerstvu s Fondacijom Mediacentar Sarajevo.   

Od jula 2015. godine, Akcija, u konzorciju s organizacijom VizArt iz Banja Luke, obnaša funkciju Deska Kreativne Evrope BiH. 

Radnici Zemaljskog muzeja BiH, zajedno s Akcijom i aktivistima kampanje „Ja sam Muzej“, dobitnici su dvije prestižne nagrade za kulturno nasljeđe Europa Nostra 2016 – u kategoriji Predanost radu i Grand Prix 2016.

IZVJEŠTAJI O RADU

UG Akcija redovno objavljuje na webu izvještaje o radu. 

Ovdje možete naći bilans stanja i uspjeha UG Akcija u 2017. godini, te izvještaj o realiziranim projektima u 2017. godini.

Ovdje možete naći bilans stanja i bilans uspjeha UG Akcija u 2016. godini. 

Ovdje možete naći bilans stanja i bilans uspjeha UG Akcija u 2015. godini.