Publikacija "Izazovi finansiranja projekata u okviru EU programa Kreativna Evropa u BiH"

Aktuelno

Publikacija "Izazovi finansiranja projekata u okviru EU programa Kreativna Evropa u BiH"

13.11.2017 - 19:26
Kategorija: 
Publikacije

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju na neophodnost sufinansiranja bh. kulturnih projekata koji su dobili sredstva u okviru programa Kreativna Evropa.

Analizirajući ključne prepreke većem učešću kulturnih protagonista iz BiH u projektima Kreativne Evrope, publikacija donosi:

- osnovne odlike, pravi okvir i preduvjete za učešće u programu Kreativna Evropa,

- dosadašnje rezultate koje je BiH postigla u okviru Kreativne Evrope,

- mogućnosti i koristi koje taj program pruža,

- glavne izazove za aplikante iz BiH,

- problem sufinansiranja aplikanata iz BiH, i

- mjere koje organi vlasti u BiH mogu i trebaju poduzeti kako bi se olakšalo učešće aplikantima iz BiH, a efikasnost u povlačenju EU sredstava podigla na znatno višu razinu. 

Autor publikacije je Akcija policy team.

Analiza je kreirana kroz projekat održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Partneri u publikaciji analize: Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.