Akcije

Publikacije
25.10.2018 - 09:35

Početkom oktobra u Sarajevu je predstavljena publikacija pod nazivom “Uspon kolaborativnih ekonomija- Od coworking prostora do multifactory modela

Publikacije
13.11.2017 - 19:26

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju na neophodnost sufinansiranja bh.

Publikacije
13.05.2016 - 14:22

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti

Mreže
21.10.2015 - 11:48

Udruženje AKCIJA Sarajevo tokom augusta i septembra pokrenulo je građansku akciju solid

Publikacije
13.08.2015 - 17:25

Ovaj dokument predstavlja analizu i preporuke za poboljšanje stanja u kojem se nalazi Zemaljski muzej BiH.

Publikacije
26.03.2015 - 11:34

Ovaj dokument predstavlja analizu programa Kreativna Europa i modela ustrojstva i rada Deskova za Kreativnu Europu

Mreže
16.02.2015 - 15:00

Inicijativa KULTURA 2020 predstavlja pokušaj saradnje i kolektivnog djelovanja radnika u kulturi u cilju kreiranja novog aktera na sceni kulturne

Publikacije
05.02.2015 - 18:44

Kratki pregled programskih dokumenata o kulturi političkih stranaka u Bosni i Hercegovini neposredno nakon održanih općih izbora 2014. godine

Publikacije
05.02.2015 - 16:06

Izvještaj sa kraćim opisom identificiranih ključnih potreba/ problema u sektoru kulture na osnovu intervjua sa kulturnim radnicima u BiH.

Mreže
05.02.2015 - 04:50

AKCIJA provodi ovaj projekat u partnerstvu sa Fondacijom Mediacentar