Programi Udruženja "Akcija" u Domu kulture "Hrasnica"
20.04.2018 - 14:49

Udruženje "Akcija" sprovodi projekat pod nazivom „Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije?“ u sklopu kojeg će se u Domu kul

Udruženje "Akcija“ sudjeluje u evropskom pogramu "Tandem“
26.02.2018 - 13:40

"Tandem" je program kulturne saradnje, koji ima za cilj osnaživanje civilnog društva u Evropi i njenim susjednim regijama.

Kampanja Udruženja "Akcija" u edukativnim brošururama povodom Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018.
09.02.2018 - 16:20

Povodom Evropske godine kulturnog naslijeđa, za koju je proglašena 2018.

Akcije

Publikacije
Aktuelno

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju na neophodnost sufinansiranja bh.

Publikacije
Aktuelno

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju bosanskohercegovačke ja

Mreže
Aktuelno

Udruženje AKCIJA Sarajevo tokom augusta i septembra pokrenulo je građansku akciju solidarnosti „Ja sam Muzej“

Publikacije
Aktuelno

Ovaj dokument predstavlja analizu i preporuke za poboljšanje stanja u kojem se nalazi Zemaljski muzej BiH.

Autori publikacije: Akcija policy team