Publikacija "Izazovi finansiranja projekata u okviru EU programa Kreativna Evropa u BiH"
13.11.2017 - 19:26

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju na neophodnost sufinansiranja bh.

Uspostava mehanizama sufinansiranja - neizbježan korak ka većem uspjehu bh. kulture u EU programima
13.11.2017 - 18:24

Desk Kreativna Evropa BiH, u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, organizovao je seminar na temu “EU fondovi za kulturu, unapređenje regionalne saradnje u sek

Mreža Kultura 2020 uputila poziv za podršku bh. gradovima kandidatima za EPK
13.10.2017 - 22:51

Koordinacija Evropskih prijestonica kulture pri Evropskoj komisiji u Briselu danas je objavila pozi

Akcije

Publikacije
Aktuelno

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju na neophodnost sufinansiranja bh.

Publikacije
Aktuelno

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju bosanskohercegovačke ja

Mreže
Aktuelno

Udruženje AKCIJA Sarajevo tokom augusta i septembra pokrenulo je građansku akciju solidarnosti „Ja sam Muzej“

Publikacije
Aktuelno

Ovaj dokument predstavlja analizu i preporuke za poboljšanje stanja u kojem se nalazi Zemaljski muzej BiH.

Autori publikacije: Akcija policy team